Knihovna Přírodovědecké fakulty, počítačová laboratoř biologických oborů PřF UP

Knihovna biologických oborů
Knihovna biologických oborů je od února 2006 převedena pod správu Knihovny UP - Knihovna Přírodovědecké fakulty. Knihovna je umístěna v areálu v nové budově zcela vzadu s sousedství restaurace/jídelny. Knihovna zahrnuje přes 40.000 svazků časopisů a knih z oborů morfologie, anatomie, fyziologie, biochemie, mykologie, taxonomie a ekologie rostlin. Časopisy, bakalářské, diplomové a doktorské práce jsou k dispozici pouze prezenčně.
V knihovně je zřízena možnost kopírovat a tisknout na kopírce přes identifikační studentské karty a existuje tu možnost si tyto karty nabít přes dobíjecí zařízení.

Knihovnice:
Bc. Pavla Žáčková (Tel. 585 634 813)
Ludmila Gavlasová (Tel. 585 634 826)

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY A POČÍTAČOVÉ UČEBNY:
PO 8.00 - 17.00
UT 8.00 - 18.00
ST 8.00 - 18.00
CT 8.00 - 17.00
PA 8.00 - 13.00


Počítačová laboratoř biologických oborů PřF UP
V prostoru knihovny se nalézá počítačová učebna biologických oborů PřF UP. Učebna je vybavena 8 počítači a řadou specializovaného software. Laboratoř je přístupná všem studentům a zaměstnancům UP. Uživatelé jsou povinni se řídit Povinnostmi a právy uživatele a pokyny přítomného správce učebny nebo knihovnice. Upozorňujeme, že při každém restartu či odhlášení se obsah disků vrátí do výchozí podoby, proto si před odhlašením/restartem svá data uložte na vlastní datový nosič (CD, DVD, flash disk).
Služby nabízené v počítačové učebně:
Přístup do učebny je umožněn v provozní době knihovny, pouze může být omezen v případě výuky vybraných kurzů.