Speciální software dostupný v počítačové laboratoři biologických oborů PřF UP

  1. CANOCO for Windows: balík programů určený pro mnohorozměrnou analýzu dat, zvl. vhodný pro studium společenstev organismů. Obsažené analýzy: PCA, CA, DCA, RDA, PCO, CCA,DCCA, DA. Včetně software na import z Excelu (WCanoImp) a software pro grafickou presentaci a aeditaci (CanoDraw, CanoPost). Programu je věnována část kurzu Kvantitativní ekologie (BOT/PAVSB, více v textu výuka).
  2. DMAP: program vhodný pro tvorbu mapek rozšíření organismů na zvoleném území, nejčastěji na území ČR a SR, popř. vybraných geografických podcelků. Manuál dostupný ve formě Helpu k programu a speciální poznámky k tvorbě map pro ČR a SR v učebně, popř. zde . Mapy v digitální podobě jsou přístupné v podadresáři.
  3. NTSyS: soubor statistických programů určených pro analýzu dat, zvl. taxonomických a ekologických. Umí různé shlukové algoritmy, ordinaci, počítá indexy podobnosti, genetické vzdálenosti apod. Manuál ve formě Helpu v programu.
  4. NCSS: statistický program určený pro základní i pokročilou správu a analýzu dat. Schopnosti sahají od deskriptivní statistiky přes ANOVu, regresi a korelaci po složité techniky. Jednoduchý import dat z Excelu přes schránku. Manuál podrobný v Helpu k programu, část manuálu (základy ovládání) dostupný v tištěné podobě zde v místnosti. Program je školen v rámci kurzu BOT/CSC Cvičení ze statistiky na PC a BOT/BSTSB Základy statistiky.
  5. STATISTICA 6.0 CZ: velký statistický balík určený pro základní i pokročilou správu a analýzu dat. Program je školen v rámci kurzu Cvičení ze statistiky na PC.
  6. TURBOVEG for Windows: databázový program pro fytocenologické snímky, školení programu v rámci kurzu BOT/PAVSB Kvantitativní ekologie
  7. JUICE: editační a analytický program pro fytocenology, školení programu v rámci kurzu BOT/PAVSB Kvantitativní ekologie
  8. Ecological Methodology: soubor programů analyzujících celou škálu potřeb - viz kniha Krebs C. (1999): Ecological methodology. Školení programu v rámci kurzu Cvičení z ekologie v terénu